Bestuur

Voorzitter: prof.dr E. J.V. (Elise) van Nederveen Meerkerk
Secretaris: prof.dr M.J. (Mariken) Teeuwen
Penningmeester: dr. W.M. (Menno) Witteveen

BELONINGSBELEID

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting, maar hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Raad van Advies

De Stichting laat zich controleren en adviseren door een Raad van Advies. Die bestaat thans uit:

Prof.dr. M. van Berkel, Prof.dr. P. Brandon, Dr. J. Coomans, Dr. J. van Kessel, Prof.dr. M. van Winter