Bestuur

Voorzitter: prof.dr A.F. (Lex) Heerma van Voss
Secretaris: prof.dr M.J. (Mariken) Teeuwen
Penningmeester: dr. W.M. (Menno) Witteveen

BELONINGSBELEID

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting, maar hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten