Van Winter-Promovendus

Het Van Winterfonds heeft in 2021, overeenkomstig het reglement, een promotieplaats mogelijk gemaakt. Uit de vele aanmeldingen is Hanna te Velde gekozen als nieuwe Van Winter promovenda (okt 2021-okt 2025). Zij schrijft over haar eigen onderzoek:

Dankzij het Professor Van Winterfonds begin ik komend najaar met promotieonderzoek op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam onder begeleiding van prof.dr. Ulbe Bosma en dr. Matthias van Rossum. De afgelopen jaren richtte ik mij onder andere op Nederlandse koloniale geschiedenis, Zuidoost-Azië, vrouwengeschiedenis en digital humanities. Nu ga ik in mijn promotieonderzoek de sociaaleconomische positie van vrouwen in het vroegmoderne Nederlandse koloniale wereldrijk bestuderen. Aan de hand van de rechtszaakdossiers van de VOC- en WIC-rechtbanken in Batavia, Cochin, Paramaribo en Willemstad onderzoek ik hoe vrouwen in deze Nederlandse koloniale steden hun sociale stijgingskansen probeerden te vergroten. De koloniale gerechtelijke bronnen geven een unieke inkijk in het alledaagse leven van vrouwen, omdat zij – in tegenstelling tot in vele andere koloniale bronnen – ook zelf aan het woord komen in bijvoorbeeld getuigenverklaringen en ondervragingen. Ik ben benieuwd of deze vrouwen (zowel vrij als tot slaafgemaakt) dezelfde relatief grote zelfstandigheid konden bereiken als vrouwen in de Republiek. Dit onderwerp is nog niet systematisch onderzocht voor de steden onder Nederlands koloniaal bewind in Azië en de Atlantische wereld.